FAQ

Hoe gaat alles in zijn werk

Ben je eigenaar dan raden we je aan om eerst je syndicus van deze mogelijkheid van financiering
op de hoogte te brengen. Het is je syndicus die het dossier technisch zal voorbereiden.
Raadpleeg daartoe het stappenplan.

Creditum bezorgt de VME een gedetailleerde offerte. Hiermee kent iedere eigenaar op voorhand
de exacte maandlast van de lening en de éénmalige kost van de kredietverzekering.

Op de Algemene Vergadering kan de VME een goedkeuring geven met een meerderheid van 50% plus één stem. Er volgt een wachttijd van 4 maanden vooraleer de lening kan worden uitbetaald,
tenzij de beslissing unaniem door álle eigenaars wordt genomen.

Bij de eerste factuur wordt het kredietcontract en de polis van de kredietverzekering opgemaakt
en kan de uitbetaling ervan gebeuren. Bij iedere betaling van de factuur wordt toezicht gehouden
door de syndicus en de vertegenwoordigers van de VME.

De afbetaling van de lening start pas bij de eerste uitbetaling ervan. De syndicus zal de provisie
bij de deelnemende eigenaars opvragen.